นางสาววรนุช จีนชาวนา ต.ไผ่ล้อม

กิจกรรมในแปลง
สระเก็บน้ำ ขนาด 2,100 ลูกบากศ์เมตร
ต้นขี้เหล็ก 700 ต้น ผลิตส่งประเทศอิตาลี

นางสาววรนุช จีนชาวนา

นางสาววรนุช จีนชาวนา

นางสาววรนุช จีนชาวนา

 

นางสาววรนุช จีนชาวนา

ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลไผ่ล้อม