ติดตามประเมินผลโครงการฯ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางศิลิล โภคาเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์และนางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เก็บข้อมูลในการติดตามประเมินผลโครงการฯ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการประสานจากกระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก