เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชพร้อมคำแนะนำ ประจำเดือนกันยายน 2565

โรคราน้ำค้าง หรือ ใบลาย ข้าวโพด

หนอนกระทู้กล้าข้าว

โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

หอยเจดีย์

โรคใบไหม้ข้าว