พิธีมอบบ้านกาชาดฯให้แก่ผู้ยากไร้ ต.ท่าตาล และ ต.บ้านไร่

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อม บ้านผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก , คณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก , ปภ.จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ สุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอบางกระทุ่ม , ปลัดอำเภอ, เกษตรอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางกระทุ่ม , นายกอบต.ท่าตาล , นายกอบต.บ้านไร่ , ผู้แทนบริษัทน้ำตาลพิษณุโลก จำกัด , กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าตาลและตำบลบ้านไร่ ให้การต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านดังกล่าวให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ณ ม.1, 5 ตำบลท่าตาล และ ม. 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก