การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางศิลิล โภคาเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2565 มีเกษตรอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม โดยมีนายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก