ตรวจความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลท่าตาล

วันที่ 13 กันยายน ​ 2565​ เวลา 9.30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ และนางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คำแนะนำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือพื้นที่เสียหายทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ พื้นที่หมู่ 8 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก