น้ำพริกแกง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ 2 ต.โคกสลุด

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการผลิตน้ำพริกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ 2 ต.โคกสลุด ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านย่านยาว ม.2 ต.โคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก