ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบางกระทุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยนายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในการประชุม ณ บริเวณบึงบัว เทศบาลตำบลสนามคลี ม.6ต.สนามคลี สำนักงานเกษตรอำเภอฯ ได้ชี้แจงการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ต่อไป