ประชุมประจำเดือนผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ต.นครป่าหมาก

วันที่ 6 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลนครป่าหมากเพื่อชี้แจ้งข้อราชการงานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก