ตรวจความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลบางกระทุ่ม

วันที่ 7 กันยายน ​ 2565​ เวลา 13.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่มตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คำแนะนำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือพื้นที่เสียหายทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ พื้นที่หมู่ 5,6,9 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกนะทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก