ปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนจังหวัดพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs)​ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 13-15 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคาเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายนายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ (ขยายผล 8 อำเภอ)​ ภายใต้แนวทาง “ปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนจังหวัดพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs)​ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก