ตรวจสอบความเสียหายจากพายุโซนร้อนมู่หลานน้ำท่วมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ท่าตาล

วันที่ 16 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สมาชิกสภาอบต.ท่าตาล ลงตรวจสอบความเสียหายจากพายุโซนร้อนมู่หลานน้ำท่วมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในเขตประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลท่าตาล พร้อมทั้งติดประกาศผลประชาคมในพื้นที่3วัน หมู่7 ตำบลท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก