ประชาคมตรวจสอบพื้นที่เพราะปลูกข้าวนาปี 2565/66 ตำบลนครป่าหมาก

วันที่ 15 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกประชาคมตรวจสอบพื้นที่เพราะปลูกข้าวนาปี 2565/66 และพืชอื่นๆ ติดตามสถานการณ์น้ำ และอื่นๆ ณ ม.12 ตำบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก