โครงการ อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบางกระทุ่มใน หมู่ 6 ตำบลบางกระทุ่ม

วันที่ 21 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ สุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในพิธี สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่มได้ร่วมแจกเมล็ดพันธุ์ผักและเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานพัฒนาที่ดินพิษณุโลก แก่ผู้ที่สนใจ พร้อมให้คำแนะนำการใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อลดค่าต้นทุนการผลิตจากการซื้อปุ๋ย พร้อมทั้งสาธิตการทำขลุ่ยปลา ด้วยวัตถุดิบตามฤดูกาล และประชาสัมพันธ์ เรื่องเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กับเกษตรกรและผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ วัดบางกระทุ่มใน หมู่ 6 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก