ติดตามสถานการณ์น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ต.ท่าตาล

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและคาดว่าจะเสียหายต่อผลผลิตการเกษตร เพื่อวางแผนการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติรายงานสถานการณ์ (อุทกภัย)ให้จังหวัดรับทราบต่อไป พื้นที่สำรวจครั้งนี้ ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก