ติดตามสถานการณ์น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ต.บ้านไร่

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำไหลอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย เพื่อวางแผนการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในพื้นที่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.บ้านไร่