ติดตามสถานการณ์น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ตำบลสนามคลีและตำบลโคกสลุด

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย เพื่อวางแผนการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในพื้นที่ ตำบลสนามคลีและตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก