บุคลากร/อัตรากำลัง

เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม

นางศิลิล โภคา

เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม

0616855867

 

บุคลากร สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม

นายวิทยา ขำน้ำคู้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ประจำตำบลนครป่าหมาก และ ตำบลวัดตายม

0861168961
นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ประจำตำบลบางกระทุ่มและตำบลสนามคลี

0895340662FaceBook Page
นางสาวสุพัชชา สุขน้อย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ประจำตำบลไผ่ล้อม

0861168982
นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประจำตำบลท่าตาล

0853441101
นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเนินกุ่ม

0915363222Page facebookเกษตรตําบลก็นี่ล่ะ
นางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประจำตำบลบ้านไร่

0931300590Page facebook
นางสาวสุวจี ยะตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประจำตำบลโคกสลุด

0982631359

 

งานธุรการ

นางพิศสุดา จันทร์ชุ่ม
เจ้าพนักงานธุระการชำนาญงาน

งานธุรการ/งานพัสดุ

0886143020
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญน้อยกอ
เจ้าพนักงานธุรการ

บันทึกข้อมูล