ติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 … อ่านเพิ่มเติม ติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม