ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.บ้านไร่

วันที่ 18 ตุลาคม ​ 2 … อ่านเพิ่มเติม ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.บ้านไร่