ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย “มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหย่อมความกดอากาศต่ำลาวและเวียดนาม” ตำบลเนินกุ่ม

วันที่ 8 กันยายน 256 … อ่านเพิ่มเติม ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย “มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหย่อมความกดอากาศต่ำลาวและเวียดนาม” ตำบลเนินกุ่ม