โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (งบประมาณปี 2564)

ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2565