งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางกระทุ่ม

ภาพข่าว กิจกรรม

https://youtu.be/WIZjO4R1rYA
https://www.youtube.com/watch?v=BX4zxr-QkcY
https://youtu.be/guji-J5YeQo

รอสักครู่…ภาพกำลังมา

https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/639086900025654/
ฟาร์มปลากดคัง

แป้งกล้วยทองม้วนสด https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/3712780538738488/

https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/1504858483009520/
ใบชาดาวอินคา
https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/888157768331226/
ควายไทย เงินล้าน
https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/308893323603618/
น้ำพริกแกงย่านยาว
https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/251950292776822/
สบู่ฟักข้าว

ปลานิลเส้นแดดเดียว https://web.facebook.com/watch/?v=543383956352555

https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/685995412202393/
เกษรกรต้นแบบ
https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/292874248405504/
ข้าวไรซ์เบอร์รี่

มะนาวพันธุ์ตาฮิติ https://web.facebook.com/watch/?v=226384341767192

โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด https://web.facebook.com/Mahatsajan073/videos/3074602395910527/

โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563

สบู่ไม้ไผ่ ถ่านชาร์โคล https://web.facebook.com/watch/?v=561116664558527

https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/570711450257598/
ฝรั่งชมพูพันทิพย์
https://web.facebook.com/watch/?v=607154450204197
กล้วยตากบางกระทุ่ม
https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/1492536414252539/
หมี่กรอบสมุนไพร
https://web.facebook.com/watch/?v=835089647234665
น้ำตาลมะพร้าว
https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/2540029799621839/
หน่อกล้วยน้ำว้า พันธุ์มะลิอ่อง
https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/245611510213352/
จักสานไม้ไผ่
https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/798183964353902/
ขนมตาลโบราณ

แฟชั่นสานพลาสติก https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/4003601262990168

https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/354855039030678/
ธุรกิจชุมชนสร้างไทย
https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/2686281364979384/
น้ำข้าวโพดหวาน
https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/648405215784956/
กระเป๋าผ้าแฟชั่น

ดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุด https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/2711991102233658

https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/319547399121000/
กระทงเปลือกข้าวโพด
https://www.facebook.com/Mahatsajan073/videos/681831525875051/
เมนูปลากดคัง
https://facebook.com/story.php?story_fbid=835089647234665&id=1217461888413207
http://www.sceb.doae.go.th/download2.html

อ่านเพิ่มเติม http://www.sceb.doae.go.th/download2.html