เชิญช็อปสินค้าร้านธงฟ้าราคาประหยัดและตลาดเกษตรกร

เชิญเที่ยว ช็อป ซื้อสินค้าราคาประหยัด ในงานขายของลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านธงฟ้าและตลาดเกษตรกร
วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณที่ว่ากรอำเภบางกระทุ่ม(หลังใหม่)
จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ บริษัทรอบบรรเจิด จำกัด (ท็อปมาร์ท) และมีสินค้าจากชุมชนโดยเกษตรกรในอำเภอบางกระทุ่มร่วมจำหน่ายในครั้งนี้