ตรวจสอบพื้นที่ ต.วัดตายม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตร และตรวจสอบพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 7 , 2 และ 5 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก