จัดประชาคมตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(น้ำท่วม) ต.ไผ่ล้อม

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุพัชชา สุขน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชาคมตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนโนรู เขตประกาศภัย ม.1-11 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก