ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.โคกสลุด

วันที่ 21 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 13.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโซนร้อน โนรูพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คำแนะนำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือพื้นที่เสียหายทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ พื้นที่หมู่ 7และ 8 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก