ระวัง โรคไหม้ข้าว

เรื่องโรคไหม้ข้าว ปีนี้อาจหนักกว่าปีก่อน หมั่นสำรวจแปลงนา และฉีดเชื้อรา #ไตรโคเดอร์มา”ป้องกันไว้ ก่อนค่ะ

ขอให้เกษตรกรในพื้นที่ หมั่นสำรวจแปลงนาและสังเกตอาการของโรคไหม้ข้าว ดังต่อไปนี้

1.ใบ มีจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา
2.ใบธง มีลักษณะสีน้ำตาลช้ำ
3.รวงข้าว มีลักษณะเมล็ดลีบขาวจากคอรวง

หากเกษตรกรพบการระบาดในแปลงนา ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลหรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ทันที

โรคไหม้ข้าว
ระยะออกรวง (โรคไหม้คอรวง หรือ โรคเน่าคอรวง) ถ้าข้าวเพิ่งจะเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อราเข้าทำลาย เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ำสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก
การแพร่ระบาด พบโรคในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม ถ้าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงและมีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน น้ำค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง อากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-25 ฺํC ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ดี