ต.โคกสลุด ต.สนามคลี ตรวจสอบและวัดขนาดพื้นที่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางพิรุฬห์วัลย์ อิ่มอ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับนายธีระพงษ์ ตรีอินทร์ และ นางสาวกัลยา เพ็ชรถัด นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ ตำบลโคกสลุด และตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก