พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลวัดตายม

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุพัชชา สุขน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 8 บ้านโคกสนั่น ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุเทพ สุวรรณ ปลัดอำเภอฯอาวุโส ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี
เพื่อนำเงินกองทุนพระราชทานไปเป็นทุนระดมเงินกองทุนให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดของประชาชน และใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งพลังแผ่นดิน สร้างความยั่งยืนให้กับหมู่บ้านดำเนินการต่อไป