ประชุมเชื่อมโยงการตลาดข้าว ปี 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุพัชชา สุขน้อย และนายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเชื่อมโยงการตลาดข้าว ปี 2565 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ เกิดสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เป็นประธานฯ เพื่อเชื่อมโยงการตลาดข้าว แผนการผลิตและคาดการผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก