สวนมะนาวตาฮิติ คุณจรัญญา กาญจนะ(แป๋ว)

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายมานิตย์ สุวรรณไชยา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นางสาวพัชราภรณ์ สมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยือนสวนมะนาวบางกระทุ่ม โดยให้คำแนะนำ คำปรึกษาต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องการตัดแต่งกิ่งมะนาว การใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธี การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง การปลูกมะนาวผสมกับกล้วยน้ำหว้า การป้องกันกำจัดโรคแมลงโดยใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา รณรงค์ห้ามเผาฟางข้าว เป็นต้น ทางสวนมะนาวบางกระทุ่มมี

กิ่งพันธุ์มะนาวตาฮิติ, ลูกมะนาว จำหน่ายราคาย่อมเยาว์
สามารถติดต่อสั่งซื้อและสอบถามได้ที่ คุณจรัญญา กาญจนะ(แป๋ว) เบอร์โทร 081-6050598 ณ สวนมะนาวบางกระทุ่ม หมู่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก