งานวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 (Field Day)

ดูเพิ่มเติมที่

โพสต์โดย สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เมื่อ วันพุธที่ 15 มกราคม 2020