ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) ม.12 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) ซึ่งมีเกษตรกรมีความสนใจในการปรับเปลี่ยนพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม นอกจากนี้ได้ติดตามผลโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2563/64 หลังการประกาศราคากลางแล้ว 3 งวด เกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการ ฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.12 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก