ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แจ้งปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 ด้วยระบบแอปพลิเคชัน Farmbook (ต.บ้านไร่)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวอภิชญญา มั่นประสิทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร แจ้งปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 ด้วยระบบแอพพลิเคชัน farmbook พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเค  ชัน farmbook ให้เกิดประสิทธิภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก