ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วย นายบุญเลิศ แก้วสระแสน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางกระทุ่ม และ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก