โครงการตู้เย็นข้างบ้านฯ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักถึงหน้าบ้านเกษตร

โครงการตู้เย็นข้างบ้านฯ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักถึงหน้าบ้านเกษตร…

วันที่ 26 พ.ย.63 นางศิลิล โภคา รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นางสาวสุพัชชา สุขน้อย และนายวิทยา ขำน้ำคู้ นวส.ปฏิบัติการ นำเมล็ดพันธุ์ผักไปมอบแก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนโครงการตู้เย็นข้างบ้านฯ ในพื้นที่ ม.1-11 ตำบลไผ่ล้อม และ ม.1-13 ต.นครป่าหมาก

โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19 โดยความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง แตงกวา พริกขี้หนู กะเพรา ฟรี จำนวน 5 ซอง ส่งมอบแก่เกษตรกรถึงบ้าน ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอฯ หรือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เกษตรกรมีความพึงพอใจและให้การตอบรับอย่างเป็นอย่างดี